PROJEKTAS s.r.o.
Thurzova 16, Martin 036 01
IČO: 45607192
DIČ: 2023062437
IČ DPH: SK2023062437
 
telefón: +421 948 699 057
e-mail: ProjektAS@ProjektAS.sk
 
Ing.Albert Stránsky | konateľ
mobil: +421 915 882 244
e-mail: albertstransky@projektas.sk
 
Peňažný ústav:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0353 467 933 / 0900
IBAN: SK 47 0900 0000 0003 5346 7933

Komentáre sú uzavreté.