Medzi nase poskytovane sluzby patri:

VYKUROVANIE (CHLADENIE):

 • Výpočet tepelných strát a bilancií
 • Výpočet tepelných ziskov (pri chladení)
 • Návrh zdroja tepla (plynový, elektrický kotol, tepelné čerpadlo, kotol na pelety, drevo, solárny systém)
 • Návrh vykurovacieho systému: podlahové vykurovanie, fan coilové vykurovanie (chladenie), konvekčný vykurovací systém vykurovacie telesá, stenové chladenie, sálavé vykurovanie (stenové, stropné), teplovzdušné vykurovanie
 • Návrh regulácie
 • Rozpočet a výkaz materiálu
 • Realizácia

ZDRAVOTECHNIKA:

 • Výpočet potreby vody
 • Návrh spôsobu ohrevu teplej vody (prietokový ohrev, zásobníkový ohrev, podpora ohrevu solárnym systémom, tepelným čerpadlo a iné)
 • Návrh rozvodov vnútorného vodovodu a kanalizácie
 • Objekty na vnútornom vodovode a kanalizácii (zosilňovacie stanice tlaku vody, prečerpávanie odpadových vôd, lapače tukov, škrobu a iné)
 • Rozpočet a výkaz materiálu
 • Realizácia

PLYNOFIKÁCIA:

 • Návrh trasy a dimenzovanie odberného plynového zariadenia v budove do aj nad 50 kW
 • Návrh a dimenzovanie plynovodnej prípojky alebo distribučného plynovodu
 • Zatriedenie vyhradeného technického zariadenia plynového podľa vyhlášky 508/2009
 • Rozpočet a výkaz materiálu
 • Realizácia

VODOVODY

 • Výpočet potreby vody
 • Návrh trasy a dimenzovanie vodovodu a prípojok
 • Rozpočet a výkaz materiálu
 • Realizácia

KANALIZÁCIE

 • Výpočet odtokových množstiev
 • Návrh trasy a dimenzovanie kanalizácie a prípojok
 • Čistiarne odpadových vôd
 • Čerpacie stanice
 • Vsakovacie objekty
 • Odlučovače ropných látok
 • Rozpočet a výkaz materiálu
 • Realizácia

Komentáre sú uzavreté.