PRE INVESTOROV A STAVITEĽOV

Poradíme,navrhneme, vybavíme na úradoch a zrealizujeme:

  • Energeticky úsporné vykurovanie (plynové, elektrické, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, na tuhé palivo)s radiátorovými vykurovacími telesami, podlahové prípadne stenové, stropné
  • Chladenie stropné
  • vnútorné rozvody vodovodu a kanalizácie(zdravotechnika)
  • vnútorné rozvody plynu (z potrubia z ocele, medi alebo plastu PE-Al-PE).
  • Vaše objekty napojíme na verejné inžinierske siete (projekt a realizácia) vodovodu, kanalizácie, plynovodu a elektrickej energie.
  • V prípade potreby navrhneme alebo aj dodáme a zabudujeme čistiareň odpadových vôd, studňu, vsakovacie objekty a iné.
  • Na našich dodávkach zabezpečujeme odborný autorský dohľad, prípadne stavebný dozor.

Komentáre sú uzavreté.