Sedlárska

MEŠTIANSKY DOM NA SEDLÁRSKEJ ULICI č.1

SEDLÁRSKA UL, BRATISLAVA

Popis:Meštiansky dom bol kompletne zrekonštruovaný, na prízemí, v suteréne a na prvom
poschodí sa nachádzajú reštauračné priestory(v súčasnosti rockový podnik Barrock). V druhom
až piatom podlaží sú administratívne priestory. Zdrojom tepla pre vykurovanie a vzduchotechniku
je plynová kotolňa na 4.np s kaskádou štyroch plynových kotlov Buderus GB 162. Vykurovanie
zabezpečuje kombinácia podparapetných a podstropných fancoilových jednotiek, doskových
vykurovacích telies a vzduchotechniky. Odpadové vody z kuchyne sú predčistené v lapači tukov.
Splaškové odpadové vody z časti suterénu sa prečerpávajú.

Riešili sme:

  • Zdravotechniku
  • Vykurovanie
  • Plynové odberné zariadenie

Rozsah:Projekt pre realizáciu stavby.
Projekcia: 2007-2009
Realizácia: 2008-2010

Komentáre sú uzavreté.