DLHODOBÁ SPOLUPRÁCA

Počas našej existencie pravidelne alebo menej pravidelne spolupracujeme s viac ako 60-timi architektonickými kanceláriami.

V priebehu našej praxe naši inžinieri a technici pre nich vyprojektovali:

763 projektov vykurovania
892 projektov zdravotechniky
822 projektov priemyselných a domových odberných plynových zariadení
1056 Plynových prípojok a prekládok plynu (NTL, STL)
1012 Prípojok vodovodu a kanalizácie
96 Projektov ČOV (domových aj areálových nad 50 EO)
121 Projektov Studní
niekoľko prekládok a prípojok VTL plynovodov

Na základe Vašich požiadaviek naprojektujeme vykurovanie alebo chladenie, zdravotechniku alebo plynofikáciu vo všetkých typoch stavebných objektov.
Okolo objektov vyprojektujeme areálové rozvody a prípojky kanalizácie, vodovodu a plynovodu (vrátane objektov – čistiarní odpadových vôd, odlučovačov ropných látok, čerpacích šácht, regulačných staníc plynu, zosilňovacích staníc vodovodov a iné).

V plánovaných alebo existujúcich zónach navrhneme distribučné rozvody vodovodov, kanalizácii a plynovodov prípadne elektroinštalácii.
Ku riešeným projektom podľa dohody zabezpečujeme inžiniersku činnosť.

„Každý týždeň sú Vám naši zamestnanci k dispozícii v Bratislave a Martine, v prípade potreby aj inde.“

Komentáre sú uzavreté.